Site Overlay

Mis Communicatie

(mis)communicatie.

Het klink heel cliché en er is al veel over gezegd, maar communicatie is één van de belangrijkste pijlers in een Relatie. Zeker als we het hebben over een goede Relatie waarin je elkaar op de hoogte houdt van je gevoelens en gedachten.

Daarbij is het wel belangrijk te vermelden dat het onder woorden brengen van gevoelens op zich al heel lastig is. Zeker als je niet kunt meten of gevoelens dezelfde waarden hebben. Lees hier meer over “Gevoelens onder woorden brengen”.

Ook al denk je vaak dat je iets toch duidelijk hebt aangegeven en voor je gevoel ook al herhaaldelijk, dan hoeft dit voor de ander nog niet het geval te zijn. De gevolgen van niet goed communiceren kunnen desastreus zijn.

communicatie-relatieprobleem
Mis communicatie-relatieprobleem

Hoe kan het dan je toch niet duidelijk over komt? 

Om te beginnen moeten we verschil maken in degene die het zegt (uitzendt) en degene die het hoort (ontvangt). Het is van essentieel belang dat degene die iets uitzendt controleert (verifieert) bij de ontvanger of het juist is overgekomen en begrepen zoals bedoeld. degene die het meldde (uitzender) bedoelde. Als dat laatste namelijk niet het geval blijkt te zijn kan er meer worden uitgelegd (soms aan de hand van voorbeelden) over hoe het wel bedoeld was.

U begrijpt dat dit extra tijd en energie kost om te doen. Ondanks dat, kun je ook op een leuke manier communiceren”. Lees meer over op een leuke manier communiceren.

Als miscommunicatie vaak voorkomt kan dat frustratie opleveren zowel voor degene die aangeeft (zender) als bij de ontvanger.

Voor degene die vertelt (uitzendt):

 • Eindeloos herhalen
 • Niet begrepen voelen
 • Gefrustreerd raken
 • Stoppen met delen
 • Eigen keuzes maken
 • Het idee hebben dat het alleen maar over de ander gaat

Voor degene die ontvangt :

 • Zelfde liedje
 • Niet meer luisteren
 • Afwezig zijn
 • Aan andere dingen denken
 • Gefrustreerd raken
 • Het idee hebben dat het alleen maar over de ander gaat

Hieruit blijkt dat beide partijen (zender en ontvanger) een probleem ervaren, namelijk gefrustreerd te raken en het gevoel krijgen dat het alleen maar om de ander gaat.

Wisselwerking in een goede communicatie

Zoals eerder genoemd in dit verhaal is verificatie belangrijk om er van verzekerd te zijn de boodschap goed is overgekomen. Nadat dit het geval blijkt en beide partijen hebben elkaar begrepen kan er over de inhoud worden gesproken. Tijdens het delen van de inhoud is er natuurlijk ook de mogelijkheid voor de ander om te mogen reageren. Probeer dit op dezelfde wijze te doen als beschreven om miscommunicatie te voorkomen.

Wij wensen u veel succes en mocht het niet lukken is mijn advies; goed in de gaten te houden of  er nog energie genoeg is om verder te gaan met communiceren. Dit om te monitoren of  beide partijen nog actief kunnen luisteren.
Lees ook: “Mijn partner wil niet luisteren”

Wat kun je er aan doen om duidelijk over te komen?

Wij zijn bij uitstek getraind en opgeleid om u bij te staan in dit soort situaties. Wij weten als geen ander dat communicatie bij relatieproblemen één van de lastigste dingen is om goed uit te voeren. Een vrijblijvend gesprek met ons kan er voor zorgen u samen (beter) op één lijn komt. Zo bent ervan  verzekerd dat datgene wat u al heel lang duidelijk wilde maken aan uw partner, ook daadwerkelijk goed wordt ontvangen, zodat de inhoud van de boodschap besproken kan worden.

Uiteraard begeleiden wij graag het hele traject. Dat is waar wij goed in zijn en wij beschikken over ruim 25 jaar ervaring. Succes en graag tot ziens.

In liefde geschreven,

M. van Vuure (Relatietherapeut) zie ook Uw Relatie Therapeut

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Contact opnemen