Site Overlay

Relatieprobleem (H)erkennen

Ondervinden van Relatieprobleem binnen Relatie

Het ondervinden van een Relatieprobleem binnen een Relatie is erg vervelend. En dat is maar zachtjes uitgedrukt. Vaak is door aanhoudende Relatieproblemen de Relatie niet meer leuk. Externe factoren, zoals huis en/of kinderen houden de Relatie bijeen en er wordt geleefd als broer en zus. Maar hoe doorbreek je nou deze neerwaartse spiraal? Is deze nog wel te stoppen of moeten we uit elkaar? Allemaal vragen waar vaak het antwoord niet eenduidig op is. Er staat vaak te veel op het spel en hoe zal de omgeving reageren? Bovendien is onze ervaring dat mensen er toch alles aan geprobeerd willen hebben om tot een mogelijke oplossing te komen voor het Relatieprobleem.

Wat is een Relatieprobleem?

Binnen Relaties wordt een Relatieprobleem op verschillende manieren ervaren. Ook de intensiteit ervan is onderling vaak verschillend. Zo ervaart de een het als een klein ongemak of probleem, terwijl de ander er al geruime tijd mee loopt, het al vaker heeft aangegeven en de maat vol is. Ook is het zo dat de ene Relatie het probleem ziet als iets wat er bij hoort en bespreekbaar gemaakt kan worden en de andere Relatie het als een groot probleem ziet en dit tot een Relatiebreuk kan leiden. Onze medewerkers zijn dan ook opgeleid om uw Relatieprobleem serieus te nemen, hoe klein of groot dat ook kan zijn. Een probleem welke u ervaart kan voor een ander vaak niet zo veel voor stellen. Zo is het altijd maatwerk voor ons om u (beiden) op een zo goed mogelijke wijze te helpen/begeleiden.

Wanneer heb je een Relatieprobleem?

Wanneer we kunnen spreken van een echt Relatieprobleem hangt af van verschillende factoren. Hoe lang speelt het conflict zich af? Is het de eerste keer? Is het vertrouwen geschaad? Etc etc. Over het algemeen kan gesteld worden er gesproken kan worden over een Relatieprobleem indien klachten langer tijd aanhouden en er geen uitzicht is op verbetering. Ook het gevoel het een uitzichtloze situatie is geworden waarbij beterschap ver te zoeken is (althans zonder externe professionele hulp) kun je spreken van een structureel Relatieprobleem.

Twijfels of er een Relatieprobleem is? Doe de Relatietest

Hoe ontstaat een Relatieprobleem

Een Relatieprobleem (mits er geen directe gebeurtenis is welke de Relatie heeft ontwricht) ontstaat vaak zonder dat je er erg in hebt. Vaak zijn het kleine irritaties welke niet (meer) worden geuit en zich opeen stapelen. Al deze kleine dingen* bij elkaar maken er dan toe er een onaangenaam gevoel optreed bij het aanwezig zijn van de betreffende persoon. Het gevoel niet gerespecteerd te worden of serieus genomen te worden overheersen.

* dit is slecht één van de vele voorbeelden van het kunnen ontstaan van een Relatieprobleem.

Wat kun je doen aan een Relatieprobleem

Zoals hier eerder besproken is het ontstaan van een probleem binnen de Relatie niet altijd duidelijk meer te herleiden. Met uitzondering van een heftige gebeurtenis waarbij het vertrouwen is geschaad. Voor het oplossen van het Relatieprobleem zal eerst duidelijk moeten worden waar het begonnen is. Waar voor het eerst de barsten zijn ontstaan in de vaas is vaak voor ieder verschillende en wordt dan ook vaak op een andere manier ervaren. Communicatie is dan ook het sleutelwoord om Relatieproblemen te voorkomen maar vooral om deze op te lossen. Leren communiceren is bij ons tijdens de therapie dan ook een essentieel onderdeel van het geheel. Indien er weer met elkaar gesproken kan worden in plaats van tegen elkaar kunnen pijnpunten worden gedeeld. Vaak is het opmerkelijk dat de ander het nooit zo heeft ervaren of heeft gezien en laat staan zo heeft bedoeld. Dit geeft erkenning en lucht vaak op.

Een stapje verder.

Het bespreekbaar maken van een Relatieprobleem is natuurlijk goed om de druk er af te halen. Hier houd het voor de meeste vaak op. Wij gaan een stapje verder en leren u (beiden) ook om te voorkomen er herhaling optreed zodat u niet weer van voor af aan kunt beginnen. Waarbij het vertrouwen elke keer een klap krijgt. En als er geen vertrouwen meer is of de kansen zijn verspeelt wordt het steeds lastiger en kan er zelfs toe leiden een relatiebreuk onvermijdelijk is geworden. Laat u daarom adviseren ons. Dan bent u verzekerd er alles aan gedaan is

Neem nu contact op

Contact opnemen