Site Overlay

Relatieproblemen

De gevolgen van relatieproblemen.

Onze relatietherapeuten via relatieprobleem.nu willen iedereen die relatieproblemen ondervindt er voor waarschuwen indien het probleem niet wordt aangepakt de gevolgen enorm kunnen zijn.

relatieproblemen
relatieproblemen

Uit onze jarenlange werkervaring is gebleken dat indien het probleem niet wordt aangepakt en u (beiden) hier mee door blijft lopen het van een relatieprobleem naar echtscheiding kan gaan.
Dat laatste is soms onvermijdelijk maar alvorens de scheiding in te zetten is grondig onderzoek door een onafhankelijke derde van essentieel belang

Vraag nu hulp aan 088 8884888

Landelijke statistieken over echtscheiding

Hoewel bijna iedereen in de loop van zijn leven ten minste één keer trouwt en een ander eeuwig trouw beloofd, eindigen steeds meer huwelijken tegenwoordig voortijdig in een scheiding. Het Nederlandse scheidingspercentage is door de jaren heen sterk toegenomen en benadert inmiddels zelfs al de 40% (bron: proefschrift dr. D.P.H. Barelds). Volgens het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) bedroeg het aantal echtscheidingen in Nederland tussen 2004 en 2009 jaarlijks bijna tussen de 31.000 en 35.000 echtscheidingen, wat neerkomt op meer dan 100 scheidingen per dag. Dit betekent dat 1 op de 3 huwelijken voortijdig stuk loopt. Tellen we het aantal scheidingen van mensen met een langdurige vaste relatie erbij op dan komt men op 300 scheidingen per dag.

Een kwart van de echtelieden heeft een buitenechtelijke relatie

Cijfers van het CBS geven aan dat het de laatste jaren gaat het om meer dan 30.000 echtscheidingen per jaar. In 2003 betrof het aantal direct betrokken kinderen meer dan 33.000. De meeste huwelijken worden ontbonden na 10-15 jaar huwelijk (gem. 13.6 in 2003). In 2004 en 2005 waren er meer dan 5000 flitsscheidingen in Nederland. Mannen en vrouwen zijn bij echtscheiding veelal de leeftijd van 35 jaar gepasseerd. Een grote groep mannen en vrouwen kent een gemiddelde leeftijd van 41,5 jaar. Ook ouderen krijgen steeds meer te maken met echtscheiding. De eerste jaren van VUT of pensioen zijn vaak stressvol en kunnen zelfs leiden tot een breuk in de relatie. Een kwart van de echtelieden heeft een buitenechtelijke relatie.

Wetenschappelijke publicatie

Uit wetenschappelijk onderzoek van psycholoog dr. G.J. Kloens blijken relatieproblemen in intieme relaties de voornaamste aanmeldingsklacht in de psychologenpraktijk in Nederland (proefschrift, 2005). Opvallend is het gegeven dat de meeste mensen ná echtscheiding niet vrij zijn van psychosociale klachten. Hierbij kan men denken aan slaapproblemen, stressklachten, lichamelijke klachten, problemen op het werk of problemen in de relatie met een nieuwe partner. Twee derde van de mensen krijgen na hun scheiding in een volgende intieme relatie weer te maken met ernstige relatieproblemen.

Contact opnemen